Sosyal Öğrenme Teorisi Nedir?

Albert Bandura tarafından geliştirilen Sosyal Öğrenme Teorisi, davranışın nasıl öğrenildiğine odaklanır.
Bu kurama göre çocuklar, davranışını pozitif ya da negatif olarak etkileyen başka insanları kopya ederek (modelleyerek) öğrenirler.
Dikkat: Birey maruz kaldığı davranışı mutlaka dikkate alır.
Akılda Tutma: Bu davranışın bellekte yer etmesi gerekir.
Yeniden Üretme: Gözlemlenen şeyin zihinsel ve fiziksel pratiği, davranışı iyileştirilmesi veya değiştirilmesi açısından hayati öneme sahiptir.
Pratikle birlikte, birey gerektiğinde öğrenilmiş davranışı yeniden üretebilir.
Motivasyon: Bir bireyin gözlemlediği şeyi yeniden üretmesi için bir nedeni olmalıdır. Cezalandırılacağı veya ödüllendirileceğini biliyorsa davranış biçimini değiştirme ihtimali yükselir.