SELEKTİF MUTİZM (SEÇİCİ KONUŞMAMA) NEDİR?

Latince ‚mutus’ kelimesinden gelen mutizm‚ ‚sessiz’, ‚suskunluk’ anlamına gelir. Selektif mutizm (seçici konuşmamazlık) genellikle okul öncesi dönemde fark edilen bir bozukluktur. Toplumdaki genel kanı bunun bir dil konuşma bozukluğu olduğu yönünde olsa da aslında Selektif Mutizm kaygı ile bağlantılı bir bozukluktur. Selektif Mutizm’de çocuklar konuşabilme yeteneğine sahiptirler. Ama bu yeteneği kendileri için yabancı ortamlarda, belirli yerlerde veya belirli kişilere karşı sergileyemezler. Selektif Mutizm genellikle çocuğun ailesinin dışında yeni ortamlarda sosyalleşmeye başladığı çağlarda (4-7 yaş arası) görülmektedir.

Eğer bir çocuk veya ergen alışılagelen bir zaman diliminden daha uzun bir sürede, belirli ortamlarda veya belirli kişilere karşı, bu ortamlarda konuşulan dili yeteri derecede veya tamamen kullanabilme yeteneğine sahip olduğu halde konuşmuyor, susuyorsa bu kişide selektif mutizmden bahsedilebilir.