PSİKOTERAPİ TÜRLERİ NELERDİR?

Terapötik yaklaşımlar ve yöntemler zihnin düşünce sistemleri kadar çeşitli ve yaratıcıdır. Bu sebeple psikolojik ilerleme birçok biçimde gerçekleşebilir. Terapi türlerinin dayandığı bir felsefe vardır ve terapiler bu felsefelere uygun yapılır. Hizmetin veriliş yöntemleri değişebilir; bireysel seanslardan grup terapilerine ve internet üzerinden ya da yüz yüze olacak şekilde planlanır.

PSİKOANALİTİK VE PSİKODİNAMİK TERAPİLER
Psikanalitik terapilerde uyumsuz düşünce ve davranışların bilinçdışı süreçlerde yer aldığı düşünülür. Bu düşüncelerde neler olduğunun ortaya çıkmasıyla sorunlar açıklanabilir ve giderilebilir. Terapist ve danışan daha önce bastırılmış bu hislerle başa çıkmanın daha sağlıklı yollarını geliştirmek ve danışanın iç kaynakları ile sorunlarını yönetme kapasitesini desteklemek için çalışır.
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER
Bu terapiler, kişileri alt üst eden şeylerin, onların başına gelenler değil, kişilerin bu şeyleri düşünme biçimleri ve bu deneyimlere atfettikleri anlam olduğu anlayışına dayanır. Bilişsel davranışçı terapilerin amacı, kişilerin “şeyler” hakkında düşünme biçimini değiştirmeye ve bu düşüncelerin bir sonucu olarak tepki vermeye ve davranmaya güçleri olduğunu göstermektir.
HÜMANİSTİK TERAPİLER
Bu yaklaşım gözlemekten çok dinlemeye öncelik verir. Bu amaçlar terapistler danışanı kendi düşünce,duygu ve hissiyatını irdelemeye yöneltirler. Terapist danışanını, bilinçdışı hareket eden olarak değil, yetkin ve kişisel gelişimini başarmaktan sorumlu birisi olarak görür.
SANAT TEMELLİ TERAPİLER
Buy terapi tekniğinde bireyin kendini keşfetmesi, kendini ifade etmesi ve iyi olma halinin sürekliliğini sağlama, destekleme şeklindedir. Sanat terapisi, kişilerin içsel yaşantısını betimlemek, duygu ve düşüncelerini irdeleyip geçerli kılmak ve öz farkındalığını artırmak için bir yol sağlar.
ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ TERAPİ
Bireyleri kendi güçlerine odaklamaya ve geçmişe takılmak yerine, başarabilecekleri hedeflere dönük pozitif çalışmalar yapmaya teşvik eder. Terapi genellikle beş seans sürer. Danışan her zaman kendi sorunları konusunda uzman kabul edilir. Pozitif bir sonuç için becerilere ve iç kaynaklara yönelmeyi sağlar. Birey bu kaynakların kullanımı için sahip olduğu güçlere yönlendirilir. Genellikle amacı belli gençler için etkili bir yöntem olarak kullanılabilmektedir.
SİSTEMİK YAKLAŞIM
“Sistem” yaklaşımda terapistler ilişkilerin karşılıklı etkileşiminden doğan sorunları ele alırlar. Bu terapi yöntemiyle çalışan terapistler bir sistem içinde çalışarak, farklı bakış açılarını dinleyerek ve insanların etkileşimini izleyerek sorunlar hakkında daha derin bir kavrayış edinirler. Bu irdeleme sayesinde bireylerin bir grubun parçası olan kimliklerini geliştirmelerine imkan sağlarlar, iletişim ağlarını güçlendirirler.
PEKİ İLAÇLAR NE ZAMAN?
Beynimiz ve davranış biçimimiz sürekli olarak birbirini karşılıklı olarak etkiler. İlaçlar beyin kimyasını değiştirerek duygudurumunu, konsantrasyonu, belleği ve motivasyonu iyileştirir, enerjiyi artırır ve kaygıyı azaltır. Bu durum, pek çok rahatsızlık belirtilerini hafifletir ve pozitif davranışsal değişimi mümkün kılar. Bu sebeple ilaç kullanımı önemli bir role sahiptir. Sistemi yeniden yapılandırır ve bireyin işlevselliğini yükseltir.