PSİKOTERAPİ NEDİR?

İnsanların fiziksel ya da zihinsel sağlıklarına zarar veren düşüncelerini, eylemlerini ve duygularını değiştirme ve dönüştürme noktasında yardım eden, kişisel farkındalığı artıran bir takım stratejilerle yol gösteren terapötik tedavi yöntemleridir.
Amaç, sıkıntı veren durumların üstesinden gelmek, var olan potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, düşüncede berraklığı sağlamak, cesaret ve sorumluluk vermek, iç huzur ve bilinç derinliği kazandırmaktır. Terapi süreçlerinde danışanın kendisine, başkalarına ve ilişki dinamiklerine ilişkin anlayışını iyileştirmek ve geliştirmek vardır. Kişisel amaçlarını belirlemek, davranışını dönüştürmek için başarılı sistemlerle yardım almak isteyen kişiler terapiye başvurabilir. Terapi süreçlerinde geçmişe dönük anılar canlanabilir, bu anıların şimdiki zamana etkisinin anlaşılmasına yardımcı olunabilir. Terapilerde deneyimler yorumlanarak yeniden bir biçim kazanabilir. Kişinin şu andaki düşünce ve davranışından daha ileriye taşınmasına imkan sağlar. Terapi, kendini olduğu gibi kabullenmeyi ve kendine güveni artırmak, hiçbir işe yaramayan negatif ya da eleştirel düşünceleri azaltmak için tasarlanır.