Pelinsu UZUN

Pelinsu UZUN İlkokul Kademesi- Rehber Öğretmen- Uzm. Klinik Psikolog
Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikososyal Onkoloji ve Eğitim
Haliç Üniversitesi Lisans Psikoloji
Uzmanlık Alanları:
• Çocuk Ergen Yetişkin Danışmanlığı
• Çocuk Testleri
• Psikoonkoloji
• Bilişsel Davranışçı Terapiler
• Aile ve Çift Danışmanlığı
• Rorschach – Projektif Testler
• Yas Matem Terapisi