Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu Nedir?

Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu (KOB) çocuk veya ergenin kuralara uymak istememesi, anne-babaya karşı gelmesi, negativist olması, süreğen uyumsuz davranışlarıyla çevresindekileri sinirlendirmesiyle tanımlanabilen bir bozukluktur. Genellikle DEHB olan çocuklarda görülür.
Bu bozukluğun belirtileri:
• Yaygın görülen huysuzluk
• Sık sık büyüklerle tartışmaya girmek.
• Büyüklerin isteklerine ya da kurallarına uymaya çoğu zaman etkin bir biçimde karşı gelmek ya da bunları reddetmek.
• Çoğu zaman, isteyerek, başkalarını kızdıran şeyler yapmak.
• Kendi yaramazlıkları için çoğu zaman başkalarını suçlamak.
• Çoğu zaman alıngan, çabuk darılan ya da başkalarınca kolay kızdırılan çocuklardır.
• Çoğu zaman içerlemiş, kızgın ve gücenik olurlar.
• Çoğu zaman kincidir ve intikam almak isterler.