İNSOMNİA NEDİR?

Uykuya dalmada zorlanma ve ertesi gün kendini zinde hissetmeye yetecek kadar uyuma zorluğu olarak adlandırılır. Kişi uykuya dalmakta güçlük çeker, gece boyunca sıkça uyanır, uyandığında tekrar uykuya dalamaz. Endişe ve stres tetikleyicileridir. İş hayatındaki sorunlar, ekonomik güçlükler, bir yakınını kaybetme gibi önemli bir olay, madde kullanımı gibi sorunlar insomnianın nedenleri arasında sayılabilir. Kendini bitkin hissetme, sinirlilik, yoğun kaygı yaşanırken, konsantrasyon ve dikkat kaybına neden olur.
Çalışma veriminini düşmesiyle gün içinde yapılacak faaliyetler sınırlanır. Uyku kısıtlama terapisi, davranışsal terapiler ve uykuya dair kaygıyı azaltmak için mümkün olduğu kadar uzun süre uyanık kalmaya çalışma insomnianın tedavileri arasında yer alır.