DİKKAT NEDİR?

Çevremizde duyu organları aracılığıyla alınan uyaranların beynin bilişsel yapılanmaları tarafından işlenerek fark edilmesi ve yönlendirilmesi sürecidir.
Dikkatin çeşitleri seçici dikkat, bölünmüş dikkat ve sürdürülebilir dikkattir.
Seçici Dikkat: Nesne veya durumlara daha kolay adapte olabilmek, dikkatini daha kolay verebilmektir.
Bölünmüş Dikkat: Birden fazla uyarana veya işleme odaklanarak dikkatin paylaşılmasıdır. Öğrencinin dersi dinlerken bir yandan duyduğu cümleyi yazması buna örnek verilebilir.
Sürdürülebilir Dikkat: Bir uyaranın seçilip, sabit olarak tutulması demektir. Seçici dikkatle birlikte anılmasına karşın, dikkatin keskinliğine, yoğunlaşmasına işaret eder.