Çocukluk Depresyonu Nedir?

Çocukluk depresyonu; Depresyon; çökkünlük, derin üzüntü, bazen de hem üzüntülü, hem bunaltılı bir duygu durumla birlikte düşünce, konuşma, devinim ve fizyolojik işlemlerde yavaşlama, durgunlaşma ve bunların yanı sıra değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık, duygu ve düşünceleri ile karakterize bir sendromdur. Dolayısıyla depresyon ya da ruhsal çökkünlük bebeklerde de, okul çağında da, gençlerde de, yaşlılarda da görülür.

Çocuklar gelişim sürecindedir, her yıl hızlı geliştikleri için farklı yaşlarda çok farklı tepkiler görülür. Depresyon farklı yaşlarda çok farklı belirtiler göstermektedir. Okul öncesi dönemde de ergenlik döneminde de depresyon yaşanabilir ve her yaşta belirtisi farklıdır. Çocukluk depresyonu her yaş döneminde farklı belirtilerle kendini gösterir genel olarak belirtiler şöyledir;

• Gelişimin aksaması,
• Belli dönemlerde çocuğun kazanması gereken becerileri kazanamayışı,
• Yürümenin gecikmesi tuvalet alışkanlıklarının gecikmesi,
• Motor becerilerinin aksaması gibi gecikmeler de söz konusu olabilmektedir.
• Ağlama,
• Huzursuzluk,
• Uyku düzeninde bozulmalar,
• Kilo kaybı, disiplinin oturmayışı,
• İştah azlığı,
• Çocuğun göz teması kurmaması,
• Uyaranlara tepkisiz kalması,
• Hoşlandığı şeyleri yapmak istememesi,
• Sindirim sorunlarının olması,
• Vücut ağrılarının olması gerekenden az ya da çok olması,
• Bazen gaz problemlerinin olması,
• Oyuncaklarını atması, kırması, kapıları çarpması gibi tepkilerdir.