Çocuklarda ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları Nedir?

Sağlıklı beslenme, bebek ile ebeveyni arasında sözlü ve sözlü olmayan işaretlerin alındığı ve yorumlandığı bir ilişkinin kurulmasını sağlar. Bu karşılıklı ilişki süreci, bebek ve ebeveyni arasındaki duygusal bağlanmanın temelini oluşturur. Çocukların çok az miktarda yemek yemesi ya da seçici beslenmesi sağlıksız olduğu anlamına gelmemektedir. Bu aşamada belirli değerlendirmeler gerekmektedir.
Belirli yaş ve cinsiyet için normal gelişim gösteren çocukların değerlendirmeleri sonucunda oluşturulmuş büyüme eğrilerine bakarak bir çocuğun büyüme eğrisi hazırlanır. Bunun sonunda olağan dışı bir durum yoksa beslenme bozukluğundan bahsedilmemektedir.
Genellikle bebeklik ve küçük çocukluk döneminde görülen beslenme sorunları;

• yeme reddi (az yeme / hiç yememe),
• yemek seçme (sadece birkaç çeşit yeme),
• besin kıvamında beklenen gelişimin olmaması (yarı katı / katı gıdalara geçememe),
• kendi kendine beslenmenin olmaması,
• sık kusma,
• öğün saatlerinde uygunsuz davranışlar (hırçınlık, ağlama, öfke patlamaları),
• yutma ya da çiğneme sorunları olarak özetlenebilir.