BEKLENTİLERİM ÇOCUĞUMDAN FAZLA MI?

Tüm anne-babalar çocuklarından çoğu zaman özellikle okul başarısıyla ilgili büyük beklenti içerisine olabiliyorlar. Bu durumda onlar kendilerini çaresiz ve değersiz hissedebiliyor. Eğitim sistemimizin de sınav bakış açısıyla gençler kendilerini bu duygulardan alıkoyamıyorlar. Şu anda çocuklarda depresyon, obezite, hiperaktivite, davranış sorunları eskiye göre çok yüksek oranlarda… Çünkü çocuklar kendi bireyselliklerini çok fazla ortaya koymakta zorluk çekiyorlar. Biriciklik, yetenek, yaratıcılık noktasında desteklenme ihtiyaçları artıyor. Hepsinden okuldaki derslerde başarı bekleniyor, ya da tüm sınavlarda başarı olmasını istiyoruz. Biz akademik başarının önemli olduğunu her fırsatta söylediğimizde artık çocuklarda kendi değerlerini akademik başarıyla eş değer görüyorlar.
Çocuklarımızın olumlu ve güçlü yönlerini desteklediğimizde olumsuz olarak gördüğümüz birçok noktanın düzeleceğini ve onları olduğu gibi kabul etmenin çok önemli olduğunu hatırlamalıyız. Herkesin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Sürekli çocukların olumsuz özelliklerine vurgu yaptığımızda güven duygusu, koşulsuz kabul ve sevgimizin zedelendiğini unutmayalım.
Öz farkındalık, bireyin güçlü yönlerini, limitlerini, güven, iyimserlik ile değerlendirmesine yardımcı olur. Bu durum “büyüme zihniyeti” ile paralel gelişir. Büyüme zihniyetine sahip gençler, herhangi bir beceriyi eğer isterse gerçekleştirebileceğine inanır. Böylece, duygularını tanıma, kendini gerçekçi bir bakış açısıyla algılama, güçlü yanlarını fark etme, öz güven ve öz yeterlilik artacaktır.